Godziny pracy biura w Wejherowie:

Poniedziałek: 10.30- 15.30
Wtorek: 15.00 - 18.00
Środa:  8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 -10.30; 15.00 - 18.00
Piątek: nieczynne


W godzinach, gdy biuro w Wejherowie jest nieczynne,
rozmowy są kierowane do biura w Niemczech.

 

Fundacja działa w Polsce od roku 1990 za zezwoleniem polskiego Ministra Kultury. Wspólnie z gminą kaszubską załozyła fundację prawa polskiego. Jej działalność koncentruje się w centrum spotkań położonym niedaleko Gdańska oraz niemiecko-polskim muzeum ze wspieraną instytucjonalnie filią Muzeum Prus Zachodnich.Właściwi ministrowie z Warszawy oraz Berlina wyrażali się z uznaniem o wystawach, pracy pedagogicznej i niemiecko – polskich publikacjach.

Fundacja inicjuje niemiecko–polsko współpracę na szczeblu administracyjnym i jej patronuje. Stanowi to podstawę dla różnorodnej działalności między innymi w szkołach, jednostkach straży pożarnej, bankach, nadleśnictwach oraz dla innych inicjatyw.

 

Dotychczasowe umowy o współpracy:
- powiat Trewir-Saarburg (Mosel) - powiat Puck nad morzem
- miasto Hermeskeil – miasto Hel
- miasto Konz – miasto Puck
- gmina Schweich – gmina Krokowa

Fundacja otrzymała w tym zakresie nagrodę od prezydenta Nadrenii – Palatynatu. Trwająca ponad 10 lat wymiana partnerska szkól Schweich-Krokowa, Hermeskeil-Hel, Konz-Puck prowadzi również do zwiększającego się zainteresowania nauczycieli udziałem w konferencjach i nauczaniu prowadzonym przez zespół nauczycieli. Niemieccy i polscy studenci otrzymują wsparcie podczas praktyki w drugim kraju.