Godziny pracy biura w Wejherowie: (od 01.09.2017)

Poniedziałek od 8.00 do 11.30
Wtorek od 15 do 18
Środa od 8 do 16
Czwartek od 15 do 18
Piatek od 15 do 18

 

 

Fundacja działa w Polsce od roku 1990 za zezwoleniem polskiego Ministra Kultury. Wspólnie z gminą kaszubską załozyła fundację prawa polskiego. Jej działalność koncentruje się w centrum spotkań położonym niedaleko Gdańska oraz niemiecko-polskim muzeum ze wspieraną instytucjonalnie filią Muzeum Prus Zachodnich.Właściwi ministrowie z Warszawy oraz Berlina wyrażali się z uznaniem o wystawach, pracy pedagogicznej i niemiecko – polskich publikacjach.

Fundacja inicjuje niemiecko–polsko współpracę na szczeblu administracyjnym i jej patronuje. Stanowi to podstawę dla różnorodnej działalności między innymi w szkołach, jednostkach straży pożarnej, bankach, nadleśnictwach oraz dla innych inicjatyw.

Dotychczasowe umowy o współpracy:
- powiat Trewir-Saarburg (Mosel)

- powiat Puck nad morzem
- miasto Hermeskeil – miasto Hel
- miasto Konz – miasto Puck
- gmina Schweich – gmina Krokowa


Fundacja otrzymała w tym zakresie nagrodę od prezydenta Nadrenii – Palatynatu. Trwająca ponad 10 lat wymiana partnerska szkól Schweich-Krokowa, Hermeskeil-Hel, Konz-Puck prowadzi również do zwiększającego się zainteresowania nauczycieli udziałem w konferencjach i nauczaniu prowadzonym przez zespół nauczycieli. Niemieccy i polscy studenci otrzymują wsparcie podczas praktyki w drugim kraju.