Loading...
Home2020-02-10T14:57:05+00:00
      Godziny pracy biura FES w Wejherowie
  • Poniedziałek – 08.00 – 14.00
  • Wtorek – 14.00  18.00
  • Środa – 8.00  13.00
  • Czwartek – 14.00  18.00
  • Piątek – 8.00  13.00
  • W dniach: 21.02, 27.03, 17.04, 15.05 – 13.00 – 18.00

Fundacja działa w Polsce od roku 1990 za zezwoleniem polskiego Ministra Kultury. Wspólnie z gminą kaszubską załozyła fundację prawa polskiego. Jej działalność koncentruje się w centrum spotkań położonym niedaleko Gdańska oraz niemiecko-polskim muzeum ze wspieraną instytucjonalnie filią Muzeum Prus Zachodnich.Właściwi ministrowie z Warszawy oraz Berlina wyrażali się z uznaniem o wystawach, pracy pedagogicznej i niemiecko – polskich publikacjach.

Fundacja inicjuje niemiecko–polsko współpracę na szczeblu administracyjnym i jej patronuje. Stanowi to podstawę dla różnorodnej działalności między innymi w szkołach, jednostkach straży pożarnej, bankach, nadleśnictwach oraz dla innych inicjatyw.

Dotychczasowe umowy o współpracy:
– powiat Trewir-Saarburg (Mosel) 

– powiat Puck nad morzem
– miasto Hermeskeil – miasto Hel
– miasto Konz – miasto Puck
 – gmina Schweich – gmina Krokowa

Fundacja otrzymała w tym zakresie nagrodę od prezydenta Nadrenii – Palatynatu. Trwająca ponad 10 lat wymiana partnerska szkól Schweich-Krokowa, Hermeskeil-Hel, Konz-Puck prowadzi również do zwiększającego się zainteresowania nauczycieli udziałem w konferencjach i nauczaniu prowadzonym przez zespół nauczycieli. Niemieccy i polscy studenci otrzymują wsparcie podczas praktyki w drugim kraju.