Słownik2020-12-18T18:34:09+00:00

Übersetzungshilfe – Słowniczek / Deutsch-polnisch

Poniższym słowniczkiem chcielibyśmy zaoferować pomoc przy codziennej komunikacji zarówno pracownicom z Polski jak i pracodawcom w Niemczech. Służyć ma on obu stronom łatwiejszemu i szybszemu porozumiewaniu się, bez długiego szukania w klasycznym słowniku językowym. Niemniej jednak znajdują się poniżej zarówno tłumaczenia dosłowne, jak i oddające sens zwrotów danego języka w poszczególnych sytuacjach. Nie jest to więc w swojej istocie ani typowy słownik, ani podręcznik językowy, lecz praktyczna pierwsza pomoc językowa.

Mit der folgenden Übersetzungshilfe wollen wir polnischen Haushaltshilfen und deutschen Gastgebern eine Hilfestellung für den gemeinsamen Alltag bieten. Sie soll allen Beteiligten den Einstieg erleichtern und einer schnelleren Kommunikation ohne langes Suchen im Wörterbuch dienen. Allerdings handelt es sich im Folgenden zwar oft, aber keineswegs immer um wörtliche Übersetzungen, sondern um sinngemäße Entsprechungen, wie sie in der jeweiligen Sprache in der entsprechenden Situation tatsächlich angewendet werden. Dies hier soll weder Wörterbuch noch Sprachlehrbuch sein, sondern schlicht und ergreifend eine praktische Überlebenshilfe.

————- ///—————-

iniejszy zbiór nie jest próbą zastąpienia słownika językowego, który koniecznie powinno się posiadać.
Godnym polecenia jest metoda nauki języka, polegająca na zapisywaniu pojedynczych słów na kartkach tworząc sobie kartotekę z potrzebnymi i na co dzień używanymi słowami, czy zwrotami. Na jednej stronie zapisuje się słowo czy zwrot w jednym języku, a na drugiej jego tłumaczenie. Ową kartotekę można ciągle rozwijać i uzupełniać nowymi słówkami/zwrotami, które się np. w czasie pobytu poznaje i które są w komunikacji niezbędne.

Die vorliegende Sammlung kann kein Wörterbuch ersetzen, ein solches sollte unbedingt vorhanden sein.
Dringend zu empfehlen ist auch ein Karteikasten zum Vokabeln lernen, der nach und nach mit neuen Vokabeln gefüllt wird, die im Alltag benötigt werden. Hierbei wird jeweils auf eine Seite der Karteikarte das deutsche Wort oder der deutsche Satz geschrieben, auf die andere Seite die polnische Übersetzung.

————- ///—————-

Z pewnością potrzebna będzie w większości sytuacji pomoc słownika, a nawet i komunikacji za pomocą rąk i nóg. Niemniej jednak ważne jest, aby skorzystać ze sposobności i bardziej intensywnie podjąć się nauki języka obcego z którym ma się mniej czy bardziej przypadkowo do czynienia. Nie powinno się jednak zapominać, że nauka języka obcego niektórym przychodzi łatwiej, innym zaś trudniej. Dotyczy to oczywiście obu stron, niemieckiej i polskiej. Dlatego bardzo ważna jest cierpliwość, dobra wola i odrobina odwagi aby umożliwić wzajemne porozumiewanie się. Być może znajdą się pracodawcy, którzy znajdą radość wspomogając w nauce języka niemieckiego polskie pracownice, na przykład poprzez wspólne ćwiczenia wymowy słówek, nauki ważnych zwrotów czy małych dialogów.

Sicher wird man sich in den meisten Fällen irgendwie mithilfe von Wörterbuch und Händen und Füßen verständigen können. Doch wir hegen natürlich die Hoffnung, dass die eine oder der andere die Gelegenheit nutzen wird, und sich auch über diese Übersetzungshilfe hinaus auf die Sprache des anderen einlässt. Keiner sollte aber vergessen, dass es den einen leichter und den anderen schwerer fällt, eine neue Sprache zu erlernen; dies gilt für Polen genauso wie für Deutsche. Aber mit Geduld, gutem Willen und etwas Mut wird gegenseitige Verständigung immer irgendwie möglich sein. Vielleicht gibt es auch Gastgeber, die Freude daran haben, ihre polnische Haushaltshilfe beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen, zum Beispiel durch regelmäßiges Abfragen von Vokabeln oder beim Einüben kleiner Sätze oder Beispielgespräche.

 ————- ///—————-

Stanisław Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo szkolne, Warszawa 2009.
Dla odważnych, którzy zdecydowali się uczyć języka niemieckiego czy też polskiego, znajdują się  na rynku liczne podręczniki językowe. W Niemczech jest bogata oferta podręczników i słowników jednojęzycznych do nauki języka niemieckiego dla obcokrajowców. Być może ktoś z rodziny goszczącej zdecyduje się zasięgnąć porady w księgarni? Również bardzo by nas ucieszyło, gdyby ktoś z rodziny goszczącej polskie pracownice korzystając z okazji zasięgnął informacji na temat podręczników do nauki języka polskiego i podjął się wyzwania nauki owego?

Polkom chcielibyśmy również polecić standardowy podręcznik do nauki języka niemieckiego:

Stanisław Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo szkolne, Warszawa 2009.

Wer sich nun mutig daran machen möchte, sich der deutschen bzw. der polnischen Sprache anzunähern, der findet durch zahlreiche Sprachlehrbücher Unterstützung. In Deutschland erscheinen viele unterschiedliche Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache, sowie verschiedene einsprachige Wörterbücher für Deutsch als Fremdsprache. Vielleicht kann ja ein Mitglied der Gastfamilie gemeinsam mit der Haushaltshilfe eine Buchhandlung besuchen, damit diese sich dort beraten lassen kann? Wir von der Stiftung würde uns natürlich sehr darüber freuen, wenn sich die deutschen Gastgeber bei dieser Gelegenheit auch gleich über polnische Lehrbücher informierten – und sich vielleicht auch selbst daran wagten, eine neue Sprache zu erlernen?!

Für die Polinnen soll hier außerdem auf das polnische Standardwerk zum Erlernen der deutschen Sprache hingewiesen werden:

————- ///—————-

… do nabycia jest również dwujęzyczna gra planszowa „¡New Amici!” (wydawnictwo Hueber), którą jednocześnie mogą grać zarówno polacy jak i niemcy i króra służy wzbogacaniu słownictwa danego języka obcego…

… und dann gäbe es da noch das zweisprachige Sprachspiel „¡New Amici!” (erschienen beim Hueber Verlag), das für polnische und deutsche Muttersprachler gemeinsam spielbar ist und dem Fremdspracherwerb dient…

————- ///—————-

Dla owych pracodawców z Niemiec, którzy chcieliby w pełen humoru sposób poznać i polubić ojczyznę swoich pracownic polecamy książkę:

Steffen Möller, Viva Polonia. Als deutscher Gastarbeiter in Polen, Frankfurt am Main 2008.

(Autor jest najulubieńszym Niemcem pośród Polaków i na swój sposób zrobił prawdopodobnie więcej na rzecz zrozumienia polsko-niemieckiego niż wszystkie mowy sceny politycznej).

Książka w języku polskim:

Steffen Möller, Polska da się lubić. Mój prywatny przewodnik po Polsce i Polakach, Wydawnictwo Publicat.

Für diejenigen deutschen Gastgeber, die das Heimatland ihrer Haushaltshilfe auf humorvolle Weise kennen- und liebenlernen wollen, hier noch ein kleiner Literaturhinweis (zu dessen Genuss keinerlei Fremdsprachenkenntnisse vonnöten sind):

Steffen Möller, Viva Polonia. Als deutscher Gastarbeiter in Polen, Frankfurt am Main 2008.

(Der Verfasser, Steffen Möller, ist der Lieblingsdeutsche aller Polen und hat, zumindest auf polnischer Seite, vermutlich mehr für die deutsch-polnische Verständigung getan, als alle Sonntagsreden und Leitartikel zu diesem Thema wohl je werden leisten können).

Die polnische Fassung ist erschienen unter dem Titel: Steffen Möller, Polska da się lubić. Mój prywatny przewodnik po Polsce i Polakach, Wydawnictwo Publicat.

Go to Top