Dopracowywanie na emeryturze2018-08-03T16:43:49+00:00

Dopracowywanie na emeryturze

Pełna emerytura/renta

Od stycznia 2013r. powszechny wiek emerytalny został podzielony na:

– wiek emerytalny osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949r.

– wiek emerytalny osób urodzonych  po 31 grudnia 1948r.

W wyniku tego, każdy emeryt rozliczany jest indywidualnie przez ZUS.- Właściwy danemu miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ile można dopracować na emeryturze lub rencie by nie stracić świadczeń?

-Osoby posiadające pełną emeryturę mogą dopracować  bez ograniczeń, nie mają obowiązku informować o zatrudnieniu ZUS.

Osoby posiadające wcześniejszą  emeryturę/rentę

-muszą  powiadomić ZUS o podjęciu pracy dodatkowej na druku Rw-73 oraz po zakończonym roku kalendarzowym emeryt lub rencista ma obowiązek do końca lutego następnego roku kalendarzowego dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym przychodzie, po rozliczeniu ZUS wyda decyzję na podstawie zaświadczenia.

– Jeżeli przychód który ma zamiar osiągnąć emeryt lub rencista nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oddział ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości,

-jeżeli przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak  nie więcej niż 130% tego wynagrodzenia, oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.

Przykład:

Osoba która ma świadczenie w wysokości 2528,80 brutto, może dopracować do 4696,30 brutto i wtedy świadczenie nie ulegnie zmniejszeniu, jeżeli dodatkowy dochód przekroczy kwotę 4696,30 brutto, wtedy świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą niż  549,12 brutto.

Uwaga! Wartości te zmieniają się co kwartał

-Zawieszenie prawa do emerytury lub renty następuje wówczas, gdy emeryt lub rencista przedłoży zawiadomienie o zamiarze osiągnięcia przychodu w wysokości przekraczającej 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Aby odwiesić prawo do emerytury lub renty, należy przedłożyć do ZUS odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy, o zmniejszeniu dodatkowego dochodu.

Go to Top