Rodzinne (Kindergeld)2021-02-11T15:13:33+00:00

Rodzinne (Kindergeld)

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy mieszkąjacy i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci (Kindergeld). Swiadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Ich wysokość uzaleźniona jest od ilości dzieci. Za jedno dziecko 219,00 €.

Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkaja tam, osiągaja dochody i płacą podatki.
Warunkiem otrzymania jest, podleganie przez wnioskodawcę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, który występuje wówczas, gdy dana osoba posiada w Niemczech miejsce zamieszkania lub tzw. „główne miejsce pobytu”.Potwierdzeniem tego faktu jest zameldowanie w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt).

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku (możliwe również online: …tutaj) Niemiecka Kasa Swiadczeń Rodzinnych (Familienkasse) przyznaje świadczenia, które są wypłacane za okres od momentu przybycia do Niemiec do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski łączy się z zakończeniem pobytu w Niemczech.
Konieczne jest w tym przypadku zgłoszenie tego faktu do Familienkasse , aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.Druk zgłoszenia zmiany sytuacji życiowej jest przysyłany razem z decyzją o przyznaniu Kindergeld (Veränderungsmitteilung) lub dostępny wraz z podaniem o Kindergeld na stronie internetowej ….tutaj

Go to Top