Solvit – w razie problemu2018-08-03T16:36:57+00:00

– SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_pl.htm lub telefonicznie 0048 226 935 360 osoba do kontaktu Pani Katarzyna Nowak.

– SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

Dziedziny działalności systemu SOLVIT:

 • Świadczenia rodzinne (Kindergeld)
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych
 • Wizy i prawo pobytu
 • Handel i usługi (przedsiębiorstwa)
 • Pojazdy i prawo jazdy
 • Uprawnienia emerytalne
 • Praca za granicą
 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Dostęp do kształcenia
 • Międzynarodowy przepływ kapitału lub płatności
 • Zwrot podatku VAT.