Solvit – w razie problemu2019-11-07T13:27:12+00:00

– SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_pl.htm lub telefonicznie 881 016 609 czynny od poniedziałku do piątko w godzinach od 8 do 12.

– SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

Dziedziny działalności systemu SOLVIT:

 • Świadczenia rodzinne (Kindergeld)
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych
 • Wizy i prawo pobytu
 • Handel i usługi (przedsiębiorstwa)
 • Pojazdy i prawo jazdy
 • Uprawnienia emerytalne
 • Praca za granicą
 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Dostęp do kształcenia
 • Międzynarodowy przepływ kapitału lub płatności
 • Zwrot podatku VAT.

Centrum SOLVIT Polska
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
E-mail: solvit@mpit.gov.pl
Telefon: 881 016 609 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00

Go to Top